1.
Kuznecovienė V. Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė. SMV [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio16 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio20 d.];0(3-4):5-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7221