1.
Vareikis V. Lietuvių ir žydų santykių istorija XIX a. Socialiniai ir ekonominiai aspektai. STA [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio16 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];0(3-4):27-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7223