1.
Žulkus V. Tikėjimų kaita pagoniškuose baltuose. Kuršiai. STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos2 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];7(1-2):9-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7231