1.
Vareikis V. Klaipėdiškių identitetas ir vokiečių-lietuvių santykiai Mažojoje Lietuvoje XIX ir XX amžiuose. STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos2 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio6 d.];7(1-2):54-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7233