1.
Pivoras S. Parapijinė pilietinė visuomenė (Šiaurės Švedijos atvejo analizė). STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos2 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];7(1-2):110-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7238