1.
Bielskis A. Kooperacija ir išsilaisvinimo politika: Aristotelis ir Marxas. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];34(1):35-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7459