1.
Valantiejus A. Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. I. Sociologija, fenomenologiškai grindžiama metodologija ir kriterijų radikalizavimas. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio16 d.];34(1):62-145. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7460