1.
Šupa M. Kultūrinė kritinės kriminologijos transformacija. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];34(1):146-67. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7461