1.
Mazgelytė R. Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose. SMV [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];34(1):168-85. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7462