1.
Leonavičius V. Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];34(1):186-04. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7463