1.
Žvinklienė A. Lietuvos inovacinių tinklų integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę: žvilgsnis į asmeninę tinklaveiklą iš vidaus ir išorės. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];34(1):233-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7465