1.
Valantiejus A. Ilga kelionė iš Mėmelio į Klaipėdą, o paskui – per Akropolį namo. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio16 d.];34(1):279-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7468