1.
Kraniauskas L, Gedutis A. Socialinių ir humanitarinių mokslų vertės paieškos Lietuvoje: monizmas, pliuralizmas ir administracinė kontrolė. SMV [Prieiga per internetą]. 2016 m.kovo24 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];37(2):127-70. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/9869