[1]
Dučinskas K. ir Dreižienė L. 2021. Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui. Lietuvos statistikos darbai. 60, (gruodž. 2021), 1–7. DOI:https://doi.org/10.15388/LJS.2021.26442.