(1)
Stankūnienė V. Lietuvos Gyventojų senėjimo Ilgalaikė Trajektorija: Fundamentalieji Ir Specifiniai Veiksniai. Lithuanian J. Statist. 2017, 56, 5-17.