(1)
Pocius A. Demografinių Grupių padėties pokyčiai Lietuvos Darbo Rinkoje Ir Metodinių Skirtumų įtaka Santykiniams Nedarbo Rodikliams. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 6-18.