(1)
Šiškina N.; Šiaulys J. ARMA Modeliai Mirtingumo Prognozei. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 31-44.