(1)
Simanavičienė R.; Petraitytė V. Metodo TOPSIS Jautrumo Analizė Pradinių Duomenų Skirstinių atžvilgiu. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 45-51.