(1)
Dapkutė I.; Rekašius T.; Simanauskas K. Širdies Ir Kraujagyslių Rizikos Veiksnių Statistinė Analizė Ir ryšys Su Psichikos Sutrikimais paauglystėje. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 52-60.