(1)
Marushkevych D.; Munchak Y. Biržos Kainų Gauso Modelių Parametrų Vertinimas Ir Statistinių Hipotezių Tikrinimas. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 91-101.