(1)
Padvelskis K.; Prigodin R. Netolygūs įverčiai Aproksimuojant Irwin dėsniu. Lithuanian J. Statist. 2016, 55, 112-118.