(1)
Naujanis L.; Krapavickaitė D. Lietuvos apskričių Ir Savivaldybių Bedarbių Ir užimtų Gyventojų skaičiaus Vertinimas Taikant Modelius. Lithuanian J. Statist. 2015, 54, 33-44.