(1)
Simanavičienė R.; Cibulskaitė J. Sprendimo, Gauto TOPSIS Metodu, Patikimumo Statistinė Analizė. Lithuanian J. Statist. 2019, 54, 110-118.