(1)
Ulnicāns E. Užimtumo Ir Nedarbo Kitimo Tendencijos Baltijos šalyse Ir Statistiniuose Latvijos Regionuose 1998–2011 M. Lithuanian J. Statist. 2011, 50, 76-86.