(1)
Dučinskas K.; Dreižienė L. Klasifikavimo Klaidos Vertinimas, Pagri ̨stas Semivariogramomis Gauso Universalaus Krigingo Modeliui. Lithuanian J. Statist. 2021, 60, 1–7.