(1)
Žečkytė A. Žiemos Olimpinių žaidynių Poveikis Ekonomikai BVP Vienam Gyventojui Kontekste. Lithuanian J. Statist. 2022, 60, 44–58.