(1)
Činčienė R. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. Lithuanian J. Statist. 2012, 60, 1.