Šiškina N., & Šiaulys J. (2016). ARMA modeliai mirtingumo prognozei. Lietuvos Statistikos Darbai, 55(1), 31-44. https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13865