Balode I. (2011). Engelio elastingumas apibrėžtas naudojant Lorenco ir koncentracijos kreives. Lietuvos Statistikos Darbai, 50(1), 32-38. https://doi.org/10.15388/LJS.2011.13922