Dučinskas K., & Dreižienė L. (2021). Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui. Lietuvos Statistikos Darbai, 60, 1–7. https://doi.org/10.15388/LJS.2021.26442