Žečkytė A. (2022). Žiemos olimpinių žaidynių poveikis ekonomikai BVP vienam gyventojui kontekste. Lietuvos Statistikos Darbai, 60, 44–58. https://doi.org/10.15388/LJS.2021.26447