Krapavickaitė D. Pratarmė. Lietuvos statistikos darbai, v. 50, n. 1, p. 4, 20 gruodž. 2011.