Ulnicāns E. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Baltijos šalyse ir statistiniuose Latvijos regionuose 1998–2011 m. Lietuvos statistikos darbai, v. 50, n. 1, p. 76-86, 20 gruodž. 2011.