Dučinskas K.; Dreižienė L. Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui. Lietuvos statistikos darbai, v. 60, p. 1–7, 30 gruodž. 2021.