Žečkytė A. Žiemos olimpinių žaidynių poveikis ekonomikai BVP vienam gyventojui kontekste. Lietuvos statistikos darbai, v. 60, p. 44–58, 8 kovo 2022.