Činčienė R. Redakcinė kolegija ir turinys. Lietuvos statistikos darbai, v. 60, p. 1, 30 gruodž. 2012.