Dučinskas Kęstutis, ir Dreižienė Lina. 2021. „Klasifikavimo Klaidos Vertinimas, Pagri ̨stas Semivariogramomis Gauso Universalaus Krigingo Modeliui“. Lietuvos Statistikos Darbai 60 (gruodžio), 1–7. https://doi.org/10.15388/LJS.2021.26442.