Pocius A. (2016) „Demografinių grupių padėties pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir metodinių skirtumų įtaka santykiniams nedarbo rodikliams“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 6-18. doi: 10.15388/LJS.2016.13863.