Dučinskas K. ir Dreižienė L. (2021) „Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui“, Lietuvos statistikos darbai, 60, p. 1–7. doi: 10.15388/LJS.2021.26442.