[1]
Stankūnienė V., „Lietuvos gyventojų senėjimo ilgalaikė trajektorija: fundamentalieji ir specifiniai veiksniai“, Lithuanian J. Statist., t. 56, nr. 1, p. 5-17, gruodž. 2017.