[1]
Pocius A., „Demografinių grupių padėties pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir metodinių skirtumų įtaka santykiniams nedarbo rodikliams“, Lithuanian J. Statist., t. 55, nr. 1, p. 6-18, gruodž. 2016.