[1]
Šiškina N. ir Šiaulys J., „ARMA modeliai mirtingumo prognozei“, Lithuanian J. Statist., t. 55, nr. 1, p. 31-44, gruodž. 2016.