[1]
Simanavičienė R. ir Petraitytė V., „Metodo TOPSIS jautrumo analizė pradinių duomenų skirstinių atžvilgiu“, Lithuanian J. Statist., t. 55, nr. 1, p. 45-51, gruodž. 2016.