[1]
Naujanis L. ir Krapavickaitė D., „Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius“, Lithuanian J. Statist., t. 54, nr. 1, p. 33-44, gruodž. 2015.