[1]
Simanavičienė R. ir Cibulskaitė J., „Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė“, Lithuanian J. Statist., t. 54, nr. 1, p. 110-118, rugpj. 2019.