[1]
Krapavickaitė D., „Redakcinė kolegija“, Lithuanian J. Statist., t. 50, nr. 1, p. 1, gruodž. 2011.