[1]
Važnevičiūtė J. ir Kligienė N., „Visuotinio atšilimo duomenų tyrimas ir juo pagrįstos statistinės išvados“, Lithuanian J. Statist., t. 50, nr. 1, p. 23-31, gruodž. 2011.