[1]
Stankūnienė V., Ambrozaitienė D., ir Baublytė M., „Lietuvos imigracinė subpopuliacija: užsienyje gimusios kartos “, Lithuanian J. Statist., t. 58, nr. 1, p. 4-15, gruodž. 2019.