[1]
Dučinskas K. ir Dreižienė L., „Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui“, Lithuanian J. Statist., t. 60, p. 1–7, gruodž. 2021.