[1]
Žečkytė A., „Žiemos olimpinių žaidynių poveikis ekonomikai BVP vienam gyventojui kontekste“, Lithuanian J. Statist., t. 60, p. 44–58, kovo 2022.